Inwestowanie w złoto

Złoto jest rzadko występującym w przyrodzie pierwiastkiem metalicznym. W praktyce złoto miesza się z innymi metalami (np. srebrem lub miedzią) uzyskując próbę menniczą określającą ilość złota przypadającą na 1000 gramów (np. 900). W handlu złotem stosowana jest uncja trojańska (ang. troy ounce) równa 31,10 gramom. Jest to także główny wskaźnik cenowy, w którym podawane są